Statistics for Die juk van askese: Slawe in kloosters en kloosterlike huishoudings in die sendeling Johannes van Efese se Commentarii de beatis orientalibus [The yoke of ashes: Slaves in monasteries and monastic households in the missionary John of Ephesus's Commentarii de beatis orientalibus ]